Cookie- & privatlivspolitik

Introduktion

Denne cookie- & privatlivspolitik (“Cookiepolitik“) og (“Privatlivspolitik“) vedrører webstedet https://biogroup.dk og/eller ethvert underwebsted og/eller tilknyttet domæner (og/eller underdomæner) til https://biogroup.dk (i det følgende benævnt “webstedet” som er ejet af Biogroups ApS). I denne cookie- og privatlivspolitik skal “vi“, “os“, “vores“, “os selv“, og/eller “Biogroup” henvise “dig“, “Dine“,  “din” og “brugeren” til en identificeret eller identificerbar fysisk person, der er brugeren af ​​dette websted og/eller klienter til nogen af Biogroups tjenester og/eller serviceydelser. Vores fulde detaljer, inklusive kontaktoplysninger, kan læses nedenfor. For mere information om, hvordan vi behandler dine personlige data, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Du kan når som helst ændre eller trække dit samtykke tilbage fra cookieerklæringen på vores websted.

Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personlige data i vores privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: biogroup.dk

Cookiepolitik

 

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små oplysninger. Cookies gemmes på din enhed, når webstedet indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få webstedet til at fungere korrekt, gøre webstedet mere sikkert, give bedre brugeroplevelse og forstå, hvordan webstedet fungerer, og til at analysere, hvad der fungerer, og hvor det skal forbedres.

 

Hvad bruger vi cookies til?

Som de fleste af onlinetjenesterne bruger vores websted cookies førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Cookies fra første part er for det meste nødvendigt for, at webstedet fungerer på den rigtige måde, og de indsamler ikke nogen af ​​dine personligt identificerbare data.

De tredjepartscookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted, holder vores tjenester sikre og alt i alt giver dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælp til at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores websted.

 

Hvilke typer cookies bruger vi?

Nødvendige – Nødvendige cookies er absolut vigtige for, at webstedet fungerer korrekt. Denne kategori inkluderer kun cookies, der sikrer grundlæggende funktionaliteter og sikkerhedsfunktioner på webstedet. Disse cookies gemmer ingen personlige oplysninger.

Statistikker- Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. Vi anvender såkaldte tracking cookies til bl.a. webanalyser på vores hjemmeside. Det gør vi, fordi webanalysen hjælper os med løbende at forbedre vores hjemmeside. Cookies anvendes også til at sikre den optimale brug af hjemmesiden.

Marketing- Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. Vi anvender IKKE nogen former for marketing cookies

Uklassificerede – Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Nedenstående liste viser de cookies, der bruges på vores websted.

CookieTypeVarighedBeskrivelse
Nødvendige
Set_cookie_politik011 månederCookien indstilles af GDPR Cookie Consent-plugin og bruges til at gemme, om brugeren har accepteret brugen af ​​cookies eller ej. Det gemmer ingen personlige data.
Cookie-Tjekboks-nødvendig011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendige".
cookie information-checkbox-ikke-nødvendige011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Ikke nødvendigt".
Marketing
NID16 månederDenne cookie bruges til en profil, baseret på brugerens interesse og viser personaliserede annoncer for brugerne.
Præferencer
pll_language01 yearDenne cookie indstilles af Polylang-plugin til WordPress-drevne websteder. Cookien gemmer sprogkoden for den sidst gennemsøgte side.

 

Sådan sletter og/eller deaktiveres cookies via din browser

Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på her på “Cookie indstillinger” for at aktivere eller deaktivere cookie-kategorierne i pop op i henhold til dine præferencer.

Derudover giver forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. Besøg www.allaboutcookies.org og/eller http://minecookies.org/cookiehandtering for at finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies.

 

Tredjeparter med adgang til cookies og data

Webits er et tredjepartswebbureau som Biogroup anvender i forbindelse med teknisk opsætning og hosting af websitet. Som  i led i deres arbejde kan de også tilgå data i systemet. Vi har indgået databehandleraftale med leverandøren, som sikrer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med deres arbejde for os.

 

Udgiver

Bio Group ApS
Roholmsvej 10N
DK 2620 Albertslund

Selskabsform: ApS
CVR-nummer: 38 45 62 29

Email:  nln@biogroup.dk

Privatlivspolitik

BioGroups dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger for vores aktive medlemmer til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

BioGroup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Nicolaj L. Nielsen

Adresse: Baldersbuen 43, DK 2640 Hedehusene

CVR:  36549726

Mail: nln@biogroup.dk

Website: Https://biogroup.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger ved brug af E-mail, Kontaktformular, Job ansøgning og forhanlder admodning. Der afgives særskilt samtykke.

 • Kontaktoplysninger :
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer,  e-mailadresse.
 • Jobansøgning:
  • Almindelige personoplysninger
   • kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer,  e-mailadresse.
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer (hvis vedhæftet i cv/ansøgning)
 • Faktura:
  • Kontaktoplysninger til reference medarbejder
 • Medarbejder hos Biogroup

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde/skrive en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af kontaktoplysninger:
  • Virksomhedens kundehåndtering, herunder fakturaopkrævning
  • Som led i Biogroups sociale aktiviteter og andre aktiviteter, f.eks. invitation til åbent hus.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder Skatteregler.
  • Administration af din relation til os.

 

 • Formål med behandling af oplysninger på medarbejdere:
  • Håndtering af medarbejdernes og ledernes hverv og pligter hos Biogroup
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os
  • Brug af fotos og videoer på sociale medier og publikationer (samtykke arkivering).

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Opfyldelse af forhandlerforpligtigelser, herunder opkrævning og betaling af faktura.
 • Afholdelse af sociale arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget på arbejdspladsen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til 3. parts leverandører, hvor der foreligger en databehandler aftale.
 • Videregivelse af oplysninger omkring løn til offentlige myndigheder.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger  i en periode efter din henvendelse.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende (anonymiseret)

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vi anvender et særskilt samtykke til brug af fotos og billeder på sociale medier og publikationer.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Vi videregiver kun fotos og videoer til facebook inc i de tilfælde af at vi har et samtykke fra den enkelte person der kan identificeres på baggrund af foto og video materialet.

Vi videregiver oplysninger til vores hosting partner. Se afsnittet Underdatabehandlere.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kunde, som ulønnet eller som lønnet medarbejder:

Kunder (kontaktoplysninger):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra første kontakt til kontaktens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kontaktoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret fra din seneste henvendelse.

Medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger (anonymiserede) på såvel medarbejdere og kunder til statistik og lignende.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på første side.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Udgiver

BioGroup 
Baldersbuen 43
DK 2640 Hedehusene

Selskabsform: ApS
CVR-nummer: 36 54 97 26

Email:  nln@biogroup.dk

Translate »